Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Dharma Tugiisikute tugikeskused said arvutid

09.01.2014

Dharma Tugiisikute tugikeskused said oma piirkondade perede jaoks SA Vaata Maailma Nutilabori projekti raames kokku 78 kasutatud arvutikomplekti.

Arvutid ja monitorid on pärit Swedbankist, tarkvaraga toetas projekti Microsoft Eesti, lisatarvikud tulid firmadelt Elion, EMT ja Sertifitseerimiskeskus ning arvutid said korrastatud Arvutiait.ee juhendamisel Vaata Maailma töötajad, Microsofti partnertudengid ja paljud teised vabatahtlikud. Suur tänu kõigile!

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata