Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

#DharmaChallenge

Aprillis töökohaspordi kuul toimuv #DharmaChallenge kutsub üles ettevõtete-organisatsioonide töötajaid ühise eesmärgi nimel liikuma ning sellega andma oma panuse suurperede spordilembeliste laste toetuseks.

#DharmaChallenge põhimõte on: “Südame järgi sammud, südame järgi summa”.

Kutsume üles iga ettevõtte või organisatsiooni töötajaid seadma endale töökohaspordikuuks ühist liikumiseesmärki – näiteks, igaüks püüab liikuda päevas vähemalt 10 000 sammu või püütakse koguda kollektiivselt kuu lõpuks kokku tuhat kätekõverdust. Loodame, et ettevõte ja organisatsioon annab omalt poolt lubaduse annetada selle eesmärgi täitmisel Heategevusfondile Dharma summa, mille iga organisatsioon otsustab vastavalt oma suurusele ja võimalustele ise.

Kogutud toetuste eest ostab Dharma vähemalt nelja või enama lapsega peredes kasvavatele sportlikele noortele vajalikku spordivarustust.

#DharmaChallenge on hea viis töökohaspordi kuust osavõtmiseks, tiimiga koos meeskonnana heategevusliku eesmärgi nimel panustamiseks ning organisatsioonis liikumisharrastuse propageerimiseks.

 

Kuidas osaleda?

  1. Võtke vastu otsus osaleda! Initsiatiiv osalemiseks on teretulnud nii töötajate endi kui ka juhtkonna poolt.

  2. Seadke konkreetsed eesmärgid – otsustage liikumisviis (näiteks, kõndimine või jooks, tantsimine, kätekõverdused vms), soovitud tulemus (sammude arv, liikumiskordade arv või kestvus, kätekõverduste arv vms) ning summa, mille organisatsioon plaanib eesmärgi täitmisel annetada suurperede sportlike laste tuleviku heaks.

  3. Oma osalemisest ja seatud eesmärkidest andke palun teada Heategevusfondile Dharma e-posti aadressil dharma@dharma.ee. #DharmaChallenge’iga saab liituda kuni aprilli lõpuni!

  4. Kutsume üles kõiki osalevaid organisatsioone ja ettevõtteid postitama ka sotsiaalmeedias infot oma osalemise ja eesmärkide kohta #DharmaChallenge’is.

  5. Palju rõõmu teeb, kui osalejad kutsuvad üles ka teisi organisatsioone ja ettevõtteid #DharmaChallenge’is osalema!

Ja liikumine algabki! Liikumisi võib arvestada moodsate aktiivsusmonitoride, sammulugejatega või ka lihtsalt südametunnistuse järgi. Oluline ju liikuda. Oma liikumiskorrad saate soovi korral sisse kanda eestikeelsesse FIT 100 mobiiliäppi (SportID International), mille saate alla laadida Apple Store'ist ja Google Play Store'ist.

 

#DharmaChallenge (sotsiaal)meedias

Dharma kajastab osalevaid tublisid ettevõtteid läbi sotsmeedia ja televisiooni. Samuti tutvustab korrektsuse piires toetust taotlevaid lapsi ja nende sportlikke tegemisi.

Oma sotsiaalmeediakanalites jagab Dharma ka iganädalaselt nippe, kuidas oma päeva rohkem liikumist ära mahutada.

Ise postitades kasutage teemaviidet #DharmaChallenge.

 Koos Heategevusfond Dharma omapoolse panusega aitame osta tuleviku tähtedele tossud, jalgrattad, uisud või mis iganes noorele inimesele tuule tiibadesse aitab anda.

Heategevusfond Dharma saadab kampaania lõppedes raamitud tänukirjad projektis osalenud ettevõtetele ja organisatsioonidele.

 

Lasterikkad pered

Eestis on keskeltläbi 1600 nelja ja enama lapsega lasterikast peret. Nendes peredes on sirgumas 7500 last. Lasterikka pere igapäevaelu võtmesõnaks on jagamine: jagatakse omavahel ruumi, aega, tööd, meelelahutust, rõõmu, muret, vastutust, armastust.

Vähemalt nelja lapsega pered elavad pigem maa- kui linnalistes asulates, seega nende juurdepääs spordirajatistele on piiratum, samas võimalus harrastada erinevaid spordialasid looduses on oluliselt suurem kui linnas elavatel lastel. Oleks vaid spordivarustust ja vahendeid.

Lasterikastest peredest on pärit palju andekaid eestimaalasi, näiteks olümpiavõitja Erki Nool on kuuelapselise pere neljas laps.

 

#DharmaChallenge raames toetust saavate suurperede lapsed

Ootame taotlusi spordivahenditele, -varustusele või –riietusele kuni 17-aastastelt sportlikelt kooliõpilastelt, kes kasvavad nelja- või enamalapselises peres.

Toetusele kandideerimiseks on vajalik soovituskiri kehalise kasvatuse õpetajalt või treenerilt ning motivatsioonikiri, mis sisaldab järgmisi andmeid:

-        Noore täisnimi ja sünniaeg

-        Kool, klubi ja/või spordikool, harrastatav spordiala või spordialad

-        Senised sportlikud saavutused

-        Sportlikud eesmärgid

-        Vajaliku spordivahendi, -varustuse või -riietuse kirjeldus

-        Õdede-vendade arv ja vanused

-        Lapsevanema kontakt

Motivatsioonikiri koos õpetaja, juhendaja või treeneri soovituskirjaga saatke palun e-posti aadressil dharma@dharma.ee või postiaadressil Türi 10d, 11313 Tallinn hiljemalt 20. aprilliks 2019.

Toetuse saajad otsustab SA Dharma nõukogu.

 

Töökohaspordi kuust

Aprillis tähistatakse Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel Eestis juba kolmandat korda töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.

Tulemuslik töötamine ja regulaarne liikumisharrastus omavahel otseses seoses. Inimene, kes regulaarselt liigub, on tervem, rõõmsam ja tugevam, samuti on tal rohkem häid mõtteid, parem keskendumisvõime ja kõrgem produktiivsus. Nii et regulaarne liikumine on kasulik nii inimesele endale kui ka tema tööandjale.

Lähemalt saab lugeda EOK kodulehel www.eok.ee/liikumisharrastus/teemakuud/tookohaspordikuu

 

Südame järgi sammud, südame järgi summa

 

 

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata