Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

#DharmaChallenge

06.05.2019

Täname algatust toetanud ettevõtteid ja oma taotluse saatnud spordipoisse ja tüdrukuid ning nende perekondi. Toetuse saajad otsustame mai kuu jooksul.

Meeldivaid treeningelamusi ja sportlikku kevadet!

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata