Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Ettevõtetest annetajad 2013

 • Aalands
 • ABB AS
 • Amalfi AS
 • Andares Consulting OÜ
 • DHL Estonia AS
 • Elfi Elekter OÜ
 • Elion
 • Entronik OÜ
 • Esvika AS
 • Flora AS
 • Swedbank AS
 • Karlmark OÜ
 • KH Energia-Konsult AS
 • Lindomare OÜ
 • Markit Eesti AS
 • Mitt ja Perlebach OÜ
 • Petrone Print OÜ
 • Sistemas SIA EK
 • Spordiennustus AS
 • Systemtest OÜ
 • Tallinna Kaubamaja AS
 • Viru Elektrikaubandus

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata