Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Helle Randami fondi stipendiumi-taotluste vastuvõtt on lõppenud!

14.09.2015

Helle Randami fondi stipendiumi-taotluste vastuvõtt on lõppenud!

Helle Randami stipendiumile kandideeris sellel aastal 38 üliõpilast.

Sellel aastal jagatakse sellest fondist stipendiume viimast korda. Jagamisele läheb 8500 eurot. 

Komisjon langetab otsuse 22.septembriks ja sellest otsusest teavitame oma kodulehel. Info saadetakse igale kandideerijale hiljemalt 22.septembriks.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata