Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Helle Randami stipendiumi saajad selgunud!

22.09.2015

Käesoleval aastal jagasime lasterikaste perede üliõpilastele viimast korda stipendiume Helle Randami fondist.

Jagamisele läks 8 850 eurot ja vahendite vähesusest tulenevalt oli valikut väga raske teha. Lähtuti valiku tegemisel nii õppeedukusest ja planeeritavast stipendiumi kasutamisest kui ka eelmiste aastate stipendiumi kasutamise aruannetest. Selle aasta stipendiumid said:

Anna-Maria Kaseoja 
Anni-Liisi Hanni
Doris Kristina Raave
Eva-Liisa Vardja
Greete Orgusaar
Johan-Eerik Kõlar
Katerina Hivuk
Liis Mitt
Mariliis Limbak
Mart Kiis
Muru Mihkel Moorits
Renata Lopetaite
Timofei Sednev

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata