Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Helle Randami stipendiumid jagatud

26.09.2014

Täna toimus Rahvusraamatukogu Nurgasaalis Heategevusfond Dharma stipendiumilepingute sõlmimine 42 lasterikkast perest pärit üliõpilasega, kes saavad 1000 euro suuruse stipendiumi Dharma juurde loodud Helle Randami stipendiumifondist.

Heameel on teada, et suurtest peredest on sirgumas väga palju andekaid ja tublisid noori – on tänase stipendiaadi keskmine hinne 4,4. Kõrgkoolide lõikes õpib kõige enam stipendiaate Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis, kuid esindatud on ka kõik teised Eesti kõrgkoolid. Igal aastal on ka 2-3 üliõpilast, kes on õpivad väljaspool Eestit asuvates kõrgkoolides. Helle Randami stipendiumide eraldamisel on üheks põhimõtteks, et edukatel noortel on võimalik vajaduse korral stipendiumi saada kogu õppeaja jooksul. Nii on paljudele üliõpilastele eraldatud stipendiumi nii bakalaureuse- kui magistriõppe läbimiseks. Helle Randami fondi toetused on pärit kahest Ammerikas elanud eestlastest õdede Helle ja Edith Randami pärandist, kelle soov oli seda kasutada Eesti laste ning noorte toetuseks ning seda jagatakse 2014.aastal seitsmendat korda. Kokku on nende aastate jooksul toetatud ligi 100 erinevat üliõpilast kogusummas 202 400 eurot, mis on märkimisväärselt suur summa.

Stipendiaatide nimekiri on siin.

Tuult tiibadesse!  :)

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata