Unistused muudavad maailma

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Helle Randami stipendiumifond

2007. aasta suvel pöördusid meie poole Helle Randami fondi esindajad Helle ja Leo McGuire Ameerikast. Nende soov oli toetada lasterikastest peredest pärit laste õppimisvõimalusi. Läbirääkimiste käigus jõudsime selleni, et toetamist vajavad eriti püüdlikud noored üliõpilased peredest, kus kasvab viis ja enam last.

Stipendiumi suurus õppeaastate lõikes on olnud erinev ja iga stipendiaadi kohta on tehtud individuaalne otsus lähtuvalt võimalustest ja vajadustest.

Komisjon, mille koosseisu kuulusid heategevusfond Dharma juhatuse liikmed, Eesti Suurperede Abistamise Seltsi juhatuse liige ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja, tegi otsuse igal aastal vastavalt laekunud taotlustele.

Esimesed stipendiumid Helle Randami fondist maksime välja 2008.aastal. 2015.aastaks on meie abiga oma õpingutele saanud pühenduda 95 noort inimest, kellele oleme stipendiumiteks maksnud kokku 202 400 eurot.

Alates 2016.aastast Helle Randami fond Dharma juures on suletud.

Täname Helle ja Leo McGuiret selle suure panuse eest meie suurperede toetuseks!

 

  • 2015/2016 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 13 üliõpilasele summas 8 850 eurot.
  • 2014/2015 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 42 üliõpilasele summas 42 000 eurot
  • 2013/2014 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 34 üliõpilasele summas 38 500 eurot
  • 2012/13 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 26 üliõpilasele summas 32 100 eurot
  • 2011/12 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 25 üliõpilasele summas 27 300 eurot
  • 2010/11 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 20 üliõpilasele summas 25 800 eurot
  • 2009/10 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 16 üliõpilasele summas 22 700 eurot
  • 2008/09 õppeaasta õpinguteks maksime stipendiume 11 üliõpilasele summas 14 000 eurot

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata