Lapsed on erilised

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Indreku fond

2007. aastal asutas Indrek Luukas Dharma allfondina Indreku fondi. Fondi sihiks seadis Indrek erivajadustega laste ja noorte elukvaliteedi tõstmise ja nende suurema kaasamise ühiskonnaellu.

Indreku fondi põhikapitaliks on 32 000 eurot, mis on investeeritud ja mille kasvikute arvelt toetame statuudist lähtuvalt erivajadustega laste laagreid, koolitusi ja neile abivahendite soetamist. Samuti abistame erivajadustega laste vanemaid.

Ootame fondist toetuse taotlemiseks aastaringselt avaldusi. Aasta sulgub 30. aprillil ja toetuse saajad selguvad 31. maiks.

Indreku fondi toel seni elluviidud tegevused.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata