Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Järvamaal vanavanematega kasvavate laste soove täitmas

05.06.2013

Kogume annetusi koos vanaisa-vanaemaga kasvavate laste toetamiseks. Annetuste eest täidame laste soove, mis aitavad neil õppida ja ennast arendada.

Juba kogutud annetustest otsustasime esimesena toetada Järvamaa lapsi. Valdade sotsiaaltöötajate abiga on meil kokku kogutud kõikide Järvamaa vanavanemate hoole all kasvavate laste soovid, sest teavad ju lapsed ise kõige paremini, millest neil puudus on. Selliseid lapsi on Järvamaal 41 ning nende vajadused on väga erinevad - kõige rohkem tundsid lapsed puudust suuskadest, arvutitest ja jalgratastest, aga ka näiteks huviringides käimisest ja paljust muust.

Talvel andsime lastele üle suusad-kelgud-uisud, nüüd käisime ülejäänud soove täitmas. Pildil on 6-aastane Romet oma uue rattaga.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata