Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Jõgeva valla sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste

Me ei saa muuta tuule suunda, kuid me saame reguleerida purjeid.

Meie tihedam koostöö sai alguse 2009. aastal, kui Dharma kutsus Jõgeva valla inimesi oma tugiisiku koolitusele. Praeguseks oleme koos Dharmaga koolitanud Jõgeva valda juba 15 tugiisikut.

Tugiisikud on õpetanud toimetulekuraskustes peresid raha kasutama, toetanud neid asjaajamisel ja aidanud leida võimalusi oma olukorra parandamiseks. Ka on Dharma koolitatud tugiisikutel tahtmist ja aega kuulata lapsi ja olla vahendajaks lapse ja vanema erimeelsuste ilmnemisel.

Lisaks oleme koostöös Dharmaga kinkinud Siimusti Lastekodus Metsatareke elavatele lastele erinevaid kudumeid. Valla suurte perede lapsed on saanud heategevusfondile annetatud riideid, jalanõusid, voodeid, toole ja pesumasinaid. Aga näiteks ühele asenduskodust elluastunud puudega noorele, kes õpib ülikoolis, aitasime ühiselt vahetada korteris aknad.

Dharma eesmärgiks on aidata kaasa laste olukorra paranemisele ja vähemalt Jõgeva valla lastega peredes on see neil küll õnnestunud.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata