Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Kõik on uus septembrikuus ehk ühe lapse uuest toast

31.08.2014

Kevadel saatis meie tugiisik Ida-Virumaalt pildid enda toetatava lapse elamistingimustest ja palus abi. Kuna Sass on väga tubli – nii õppimises, muusikaõpingutes kui jalgpallis ja remonditööd olid teda kasvatavatele vanavanematele üle jõu käivad, siis otsustasime neid toetada. Sellel aastal algab selle lapse jaoks kooliaasta veidi teisiti – tal on kena puhas tuba mõnusa mööbliga ja loodame, et see on innustab teda sama tublilt jätkama.

Täname meie tugiisikut Annet, kes kohapeal asju korraldas ning tänu OÜ-le Caori EF võimaluse eest soodsalt koolipoisi tuba sisustada. 

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata