Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Kooliaasta algus lastele rõõmasamaks

31.08.2014

Dharma selle aasta traditsiooniline perede ja laste külastamise ringsõit kujunes pikaks nagu tavaliselt – väljasõit Tallinnast kell 6.00 ja läbi Paide, Puurmanni, Laeva, Tartu, Osula, Haanja, Misso, Rõngu ning Viljandi tagasi Tallinnas kell 20.00… Külastasime mitmeid peresid, et arutada, kuidas laste jaoks elamistingimusi paremaks korraldada. Hea oli tõdeda, et nendes peredes suudetakse hoolimise ja armastusega lastele kompenseerida puuduolevad mugavused – saime meiegi sealt mõtlemisainet ja motivatsiooni omapoolselt pingutada. Saime kokku ühe valla toreda ja noore sotsiaaltöö juhiga, kellega peredest rääkides tõdesime, et need pered, kes tegelikult väga hädas on, abi küsima ise ei tulegi – püüavad ikka ise kuidagi hakkama saada. Samas on tekkinud väga palju õpitud abitust ja peresid, kes ainult väljastpoolt tulevale abile loodavadki…Seekord jõudis abi just sinna, kus seda kõige enam vajati:)
On hea teada, et saime paljude perede laste jaoks kooli algusepäeva rõõmsamaks muuta. Kindlasti on palju rõõmu lastel uute koolikottide ja koolitarvete üle, loodetavasti astuvad uutes jalatsites jalad kooli poole paremal meelel ja arvutid aitavad koolis paremini edasi jõuda!
Täname meie tugiisikuid Marist, Maret ja Piretit, kes oma igapäevatöös laste ja peredega märkavad ja hoolivad .
Suur tänu Dharma vabatahtlikule Kristelile, kes selle pika sõidu võimalikuks tegi.
 

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata