Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Koolitused

Koolitame pere tugiisikuid haridusministeeriumi koolitusloa 6598HTM alusel. Alustasime koolituste läbiviimist 2005. aastal ja tänaseks on meie koolituse läbinud ligi 400 tugiisikut.

Pakume ka täiendkoolitusi. Need on mõeldud eelkõige meie tugiisiku baaskoolituse läbinud praktiseerivatele tugiisikutele, kuid koolitustele on oodatud ka kõik teised, kelle töös laste ja peredega neid teadmisi vaja läheb.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata