Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Külaskäik sõprade juurde

11.05.2015

Emadepäevale eelneval nädalal on Dharmas tavaks külastada  lasterikkaid peresid ja kuulata nende muresid ning arutada selle üle, kuidas Dharma saaks abiks olla. Seekord käisime külas koos Eesti Suurperede Abistamise Seltsiga perekond Sikk/Vainumäel Harjumaal, kus kasvab 11 last. Oli tore kuulata laste lugusid ja tunda, et sellises suures peres on lapsed väga iseseisvad  ning tublid. Vanemate hoolt ja armastust oli näha nii kaunist kodust kui sõbralikust õhkkonnast kodus.
Suur tänu Kertule meid soojalt vastu võtmast! 

 

 

     

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata