Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Meie tugiisikuteenuse kvaliteedi tõstmise projekt sai rahastuse

23.01.2013

Head uudised! Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas 13 000 euroga rahastada meie tugiisikuteenuse kvaliteedi tõstmise projekti.

Projekti käigus pakume pere tugiisikutele nõustamist, täiendkoolitusi, supervisiooni, kaitseme tugiisikuid läbipõlemise eest ja motiveerime neid nende pingelises töös. Kõik ikka selleks, et toimetulekuraskustes lastega pered saaksid asjatundlikku abi ja toetust.

Oleme tugiisikuid koolitanud 2007. aastast ja selle aja jooksul oleme saanud toetada paljusid peresid. Eelmisel aastal pakkusid meie võrgustiku kaudu teenust 84 tugiisikut, kes toetasid 200 peret. Pildil on pere tugiisikud eelmises suvekoolis - nagu näha, paistab tunneli lõpus alati valgus.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata