Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Oleme valitud Swedbanki annetuskeskkonda

16.04.2013

Rõõmsad uudised! Meie heategevusfond on ka järgmiseks perioodiks valitud Swedbanki annetuskeskkonda "Ma armastan aidata".

Tänu annetuskeskkonnale oleme saanud oma tegevustele rahalist tuge ja tutvustada neid laiemale üldsusele. Oleme tänaseks annetuskeskkonnas kogunud juba üle 30 000 euro ja leidnud lugematul hulgal mõttekaaslasi. Oleme siiralt õnnelikud, et ka seekord valituks osutusime, sest toimetulekuraskustes lastega peredele on sellest väga suur abi.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata