Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Õppimise toetamine

Kahjuks ei sõltu tänases Eestis laste ja noorte võimalused õppida ainult nende võimekusest, vaid ka pere sotsiaalsest ja majanduslikust taustast. Seetõttu oleme fondi loomisest peale pidanud tähtsaks toetada lapsi ja noori, kes tahavad õppida, kuid kellel see ei ole erinevatel põhjustel võimalik.

Tänu fondi toetajatele ja annetajatele oleme juba saanud aidata ligi 300-l lapsel ja noorel oma õpingutele pühenduda. Samas aga on neid Eesti lapsi, kes vajaksid õppimiseks toetust, palju-palju rohkem.

Heade toetajate abiga oleme õppimise toetamiseks loonud ka kaks stipendiumifondi:

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata