Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Pricewaterhouse Coopersi stipendiumid

19.10.2015

15.oktoobril anti üle Pricewaterhouse Coopersi stipendiumid 

Stipendiumifondi idee on sündinud selle organisatsiooni töötajate ühisest soovist aidata kaasa sellele, et tublid noored inimesed asenduskodudest, eestkoste- ja hooldusperedest saaksid võrdsed võimalused omandada hea haridus ja luua seeläbi tugeva vundamendi edukale toimetulekule. 

Pricewaterhouse Coopersi fond on Dharma juures olevatest teistest stipendiumifondidest suuresti erinev, kuna siin saab stipendiaat endale kaasa ka mentori, kes nõustab ja toetab teda kogu õppeaasta vältel.

Käesoleval aastal anti välja neli 1000 euro suurust stipendiumi. Stipendiumi said Sanna ja Anna-Liisa Tallinna Ülikoolist, Siret Kasela Tallinna Tehnikaülikoolist ning Aigar Sinijõe TTÜ Eesti Mereakadeemiast.

Stipendiumid anti üle pidulikul lõunasöögil, kus stipendiaadid said tuttavaks ka oma mentoritega. Vabas ja mõnusas õhkkonnas jagasid mõlemad pooled oma kogemusi õpingutega seotud muredest-rõõmudest ning leppisid kokku edasistes kohtumistes.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata