Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Saaremaal lõpetas Dharma tugiisiku baaskoolituse 24 uut tugiisikut!

13.12.2015
11.detsembril toimus Kuressaares viimane koolituspäev septembris alustanud 24-le tugiisiku baaskoolitusel osalejale ning anti kätte lõputunnistused.
Tunnistused said Salme, Muhu, Leisi, Valjala, Orissaare, Torgu, Laimjala ja Pöide vallast ning Kuressaarest pärit tugiisikud. Saaremaa koolitusel osales ka üks tubli osaleja Hanila vallast.
Koolitusel osalejad olid väga aktiivsed kogu koolituse ajal – puudumisi oli väga vähe ja osaleti suure innuga. Tagasiside põhjal kiideti koolituse praktilisust ning kasutamisvõimalusi ka igapäevaelus oma peres. Üldine otsus oli jätkata ja edaspidi koonduda ühiseks organisatsiooniks, et ühineda Dharma Tugiisikute tugikeskusega ja kasutada selle poolt tulevat toetust lastele ja peredele suunatud teenuste arendamisel.
 
Jõudu ja edu teile – 2015.aastal lõpetanud tugiisikud!

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata