Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Ühekordne annetus

Annetuse tegemine on kõige kiirem ja lihtsam viis, kuidas Sina saad lapsi toetada. Lubame, et kasutame Su annetust nende laste heaks, kes meie abi ja toetust kõige rohkem vajavad.

Toeta ettevõtjana

Kui Sa tunned vastutust ühiskonnas toimuva ees ja usud, et nõrgemaid tuleb aidata, siis tule meie toetajaks. Võimalusi aitamiseks on palju ja neist tulenevaid muutusi veel palju rohkem.

Jaga sõnumit

Tänu Sulle saab rohkem inimesi teada laste muredest ja lööb kaasa nende lahendamisel. Koos muudame lapsed rõõmsamaks!

Vaata fännilehte

Vaata meie facebooki fännilehte