Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Suitsuandurid suurperedele

06.05.2019

Heategevusfond Dharma kutsub kõiki hoolivaid inimesi ja ettevõtteid kaasa lööma kampaanias, mis tagaks tuleohutuse kõikide lasterikaste perede kodudes. 

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata