Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Täiendkoolituste pakkumine ning uute tugiisikute koolitamine

05.04.2014

Märtsis alustati olemasolevatele tugiisikutele täiendkoolituste pakkumist ning uute tugiisikute koolitamist.

Sarnaselt eelmistele aastatele, ootasime ka seekord koolitusele inimesi, kellel oli soovituskiri kas omavalitsuselt või Dharma tugiisikuid ühendavalt maakondlikult tugikeskuselt.

Aastane paus koolituste pakkumisel tekitas olukorra, kus koolitusgrupi komplekteerimiseks ei olnud võimalust seda laiemalt reklaamida, sest kohad täitusid eelregistreerunutest.

Täiendkoolitusena pakutakse nendele tugiisikutele, kellel on tugigruppide läbiviimise kogemus, 36- tunnist „Grupijuhtimise koolitust“, mida viib läbi MTÜ Avitus.

Kuna tugiisikuteenus on hästi kombineeritav tugigrupis pakutvate võimalustega, annab see lisavõimaluse perede toetamiseks.

 

Informatsiooni planeeritavate täiendkoolituste kohta näeb siit .(avaneb uues aknas)

 

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata