Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Tugiisikud seadsid tulevikuplaane

12.12.2014

Dharma tugiisikutel on tavaks kord aastas oma ühistegevustele tagasi vaadata ning koos tulevikuplaane seada.
Seekord toimus Dharma Tugiisikute tugikeskuse esindajate kokkusaamine Tallinnas Rahvusraamatukogus. Sellel kohtumisel arutati läbi võimalikke ühistegevusi 2015.aastal ja nende võimalikke rahastusallikaid. Jõuti kokkuleppele tegevuste sisus, kuid neid täpsustatakse veel edaspidi. Tugikeskuse siseselt otsustati viia läbi küsitlus tugiisikute seas, saamaks ülevaadet tugiisikute tegemistest ja vajadustest. Ühtlasi uuendatakse ka liikmelisust kinnitavaid avaldusi.

Kokkusaamisel osalesid Tartu-, Võru-, Põlva-, Järva-, Lääne- , Viljandi-, Lääne- ja Ida-Virumaa tugiisikute esindajad.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata