Terve ühiskond, terved lapsed

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Vaimse tervise edendamine

Koolikiusamine, hooletusse jäetud lapsed, vanemate alkoholism ja kuritegevus. Selliseid lugusid on palju ja tihti kuuleme neist seoses mõne kurva üksikjuhtumiga. Tervikuna tegeletakse nende olukordade ennetamise ja lahendamisega kahjuks veel liiga vähe.

Just sel põhjusel oleme võtnud oma ülesandeks inimeste vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamise. Tahame, et inimesed oskaksid probleeme ennetada ja märgata, abi küsida ja pakkuda.

Oleme loonud Luiga allfondi, millest jagame stipendiumeid neile, kelle õpingud, teaduslikud ja ajakirjanduslikud tööd on suunatud vaimse tervise edendamisele või selle valdkonna adekvaatsele kajastamisele meedias.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata