Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Vaimse tervise messil suur huvi tugiisikute tegevuse vastu

13.10.2014

SA Dharma osales 10. oktoobril ülemaailmsele vaimse tervise päevale pühendatud vaimse tervise messil „Eluterve terve elu“. Tutvustasime tugiisikuteenust kui üht võimalust perede toetamiseks. Oli hea meel tõdeda, et huvi tugiisikuteenuse vastu on suur ja on tekkinud arusaam, et tugiisiku töö olemus seisnebki suuresti abivajajate vaimses toetamises ning seeläbi üheskoos eluprobleemide lahendamises.

Väga populaarseks osutusid meie tugiisikute tegevust tutvustavad inforaamatud, kus peale tugiisikute tegevuse kirjelduse võis leida ka edulugusid igapäevapraktikast. Samuti oli mess hea võimalus kohtuda oma praeguste koostööpartneritega ning leida uusi koostööhuvilisi nii messilosalejate kui ka külastajate hulgast.

Dharma korraldada oli ka töötuba, kus arutati EAPN Eesti eestvedaja Kärt Mere ja Lastevanemate Liidu koolitusjuhi Kristiine Vahtramäe eestvedamisel vaimse tervise ja vaesuse omavahelise seose üle. Tõdeti, et rääkides ühiskonnas vaesusest, keskendutakse peamiselt selle väljendusele materiaalses pooles ja mõju vaimsele tervisele on jäänud seni kahetsusväärselt tagaplaanile.

Loeme enda jaoks messi suureks kordaminekuks ja oleme rõõmsad selle üle, et meil on palju kaasamõtlejaid.

 

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata