Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Vaimse tervise messl “Eluterve terve elu”

07.10.2014

SA Dharma on VATEK-i (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon) asutajaliige ja osaleb 10.oktoobril Tallinna Ülikooli Mare aatriumis toimuval vaimse tervise messil “Eluterve terve elu”

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel 25.11.2012.aastal. 01.08.14 seisuga on VATEK-i seltsingulepinguga on liitunud 38 vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm).

VATEK korraldab 10.oktoobril vaimse tervise messi “Eluterve terve elu” Ülemaailmse vaimse tervise päeva raames korraldab VATEK 10.oktoobril.2014.a. Vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. Vaimse tervise messil on kaks põhisuunda: “Vaimne tervis ja heaolu” ning “Elu skisofreeniaga”.

Mess toimub Tallinna Ülikoolis Mare aatriumis kell 10.00 kuni 18.00. Vaimse tervise päeva eesmärk on inimeste teavitamine vaimse tervise tähtsusest ja heaolust ning selgitada uusi lähenemisviise psühhiaatriliste haiguste ravist. Teadlikkuse tõusuga kaasneb inimeste oskustepagasi täienemine, et vältida vaimse tervise probleemide tekkimist ja saada hakkama juba olemasolevate vaimse tervise probleemidega. Vaimse tervise messi on varasematel aastatel korraldanud MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing.

Üritus on tasuta!

Täpsem info messi kavas.
http://vatek.ee/wp-content/uploads/2014/10/VATEK_mess_10.10.14.pdf Kohtumiseni messil!

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata