Dharma tugikeskuste uue aasta kokkusaamine

06.01.2014

4.jaanuaril toimus Dharma tugiisikute uue aasta esimene kokkusaamine Tallinnas.

Esindatud olid Harju-, Lääne-Viru-, Järva-, Jõgeva-, Tartu-, Lääne-, Viljandi-, Põlva- ja Võrumaa tugiisikud. Kava oli tihe – kuulati Dharma 2013.aasta tehtud tegemistest ning peatuti olulisematel uue aasta plaanidel. Katriin Jüriska Uuskasutuskeskusest tutvustas väga põhjalikult keskuse ajalugu, käesoleva aja tegemisi ning tulevikuplaane, julgustades tegelema taaskasutusega ja looma kohalikke väikeseid keskuseid. Huvitav ja palju küsimusi saanud külaline oli ka Sirje Talvistu OÜ Koduhooldusest, kes tutvustas uut valmivat koolituskava teemal „Kodu korda“. Eesti Suurperede Abistamise Seltsi esindaja Mai Tuulas tuli osalejate ette koostööettepanekuga suurte perede, kus kasvab 6 ja enam last, vajaduste väljaselgitamisel ja toetamisel. Koosolemisel jäi veidi aega ka omavahel suhtlemiseks ning kõlama jäi mõte – tihedamini peaks kokku saama.

    

Вместе мы можем изменить мир для детей разноцветным.

Поддерживаю