Meie põhikiri Meist Heategevusfond Dharma on loodud 2001.aastal, et pakkuda igale lapsele just tema
vajadustest lähtuvat abi. Meie jaoks on tähtis, et abi andmine ei piirduks ainult
ühekordse tegevusega, vaid et muudaksime ka päriselt olukorda. Nende aastate
jooksul oleme leidnud väga palju mõttekaaslasi, kelle toetusega saame oma ideed
ellu viia. Meie Privaatsuspoliitika
Vaata lugusid
Andmine on Parim armu märk Pange oma usk täna tegutsema ja laske oma tegevusel oma usust toitu anda.
Meie Privaatsuspoliitika
Meie põhikiri Vaata lugusid
täielik alistumine Jumalale Esimene samm igasuguse olukorra ületamiseks, mis mind
mõtetes, vaimus, kehas ja vaimus köidab, on selle andmine
Jumalale Meie Privaatsuspoliitika
Meie põhikiri Vaata lugusid

Nime lugu

Fondi asutaja Urmas Sõõrumaa tegi Dharma loomisega teoks oma ammuse unistuse. Ta lõi organisatsiooni, mille kaudu inimesed, kellel on läinud hästi, aitavad lapsi.

Fondi asutaja Urmas Sõõrumaa tegi Dharma loomisega teoks oma ammuse unistuse. Ta lõi organisatsiooni, mille kaudu inimesed, kellel on läinud hästi, aitavad lapsi.

Fondi nimeks valis Urmas Dharma. Selle India usundites õiget ja head elamisviisi tähendava õpetuse keskmes on just inimeste teenimine.

Dharma tähedab, et inimene ei küsi enam endalt, kas see puudutab mind, vaid kas ma saaksin aidata.

Heategevusfondi Dharma toetajad ei ole mitte ainult selle küsimuse küsimiseni jõudnud, vaid on ka vastuse leidnud.

 

Liblika valikul oma logole lähtusime liblikaefektist – teooriast, mille kohaselt liblika tiivalöök ühel pool maakera võib põhjustada tormi teisel pool maakera. Iga mõte, tegu või sõna võib muuta paljude inimeste saatusi ja nii loodame, et iga heateoga suudame muuta maailma veidi paremaks.

 

Meie töötajad

Lisaks meie töötajatele ja nõukogule on meie inimesed kõik fondi toetajad, tänu kellele on meil võimalik oma ideed ellu viia. Samuti pere tugiisikud, valdade lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad ning kõik teised, kes märkavad lapsi ja hoolivad nende käekäigust

Heategevusfond Dharma juhatusse kuuluvad Jüri Tamm ja Tarmo Keskküla. Nõukogusse kuuluvad Urmas Sõõrumaa(nõukogu esimees), Malle Eenmaa, Heldur Meerits, Indrek Luukas, Sten Luiga ja Allar Levandi. Fondi asutaja on Urmas Sõõrumaa

Marianne Zaigermaher

marianne@dharma.ee

Marianne poole saab pöörduda kõikide Dharmaga seotud teemadega – tema on tegevuste koordineerija ja raamatupidaja ühes isikus. Kui soovid annetada või toetust saada – kõigega saad tema poole pöörduda ning temalt saad vastused. Kui ta ise ei oska vastata, siis varu veidi kannatust – ta peab teistega nõu ning vastus tuleb igal juhul.

Raamatupidajana on Marianne täpselt selline, nagu üks täiuslik heategevusfondi raamatupidaja olema peab – näeb deebetist-krediidist läbi ja kaugemale ning mõtleb alati numbrite taga olevatele lastele. Ta ei ole mitte ainult väga täpne ja korrektne finantsarvestuses, vaid ka väärtuslik nõuandja kõikides fondi tegevustes. Samasuguse põhjalikkuse ja südamlikkusega veedab ta ka oma vaba aega, kui ta kas mürab mõnega oma lapselastest või teeb midagi head ja paremat süüa.

Jüri Tamm

juri.tamm@gmail.com

Tegeleb planeerimisega – toimivate  projektide realiseerimisega ja jätkusuutlikust tagava arendustööga ning turundusega. Esindab SA Dharma erinevatel üritustel ning tagab partnerite aktviisema kaasamise ühiskondliku mõju ja nähtavuse suurendamiseks.

Inna Tamm

inna@dharma.ee

Tegeleb SA Dharma igapäevaste tegevustega, ajakava planeerimine ja selle jälgimine. Tagab projektide koordineerimise ja elluviimise, projektide tulemuste hindamise.

Oliver Parmasto

oliver@dharma.ee

Tagab meie kodulehe toimimise – tema poole saad pöörduda kõikide sellega seotud küsimustega.

Tiina Parmasto

tiina@dharma.ee

Tiina toimetab oma muude tegemiste kõrvalt Dharmas vabatahtlikuna ning tema poole saad pöörduda Dharma tugiisikutega seotud küsimustes.

Meie põhikiri

 • Heategevusfond Dharma on EAPN(European Anti Poverty Network) Eesti liige www.eapn.ee(avaneb uues aknas)

 • Heategevusfond Dharma on Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni www.vatek.ee liige(avaneb uues aknas)

 • Heategevusfond Dharma on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.

 • Heategevusfond Dharma on kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja

 • Oma töös lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist.

 • Oma tegevuses lähtume annetuste kogumise heast tavast(avaneb uues aknas)

Meie missioon

Hoolime igast lapsest alates sünnist kuni tiivad teda kannavad.

Meie visioon

Aitame kaasa Eesti kujunemisele ühiskonnaks, mille moodustavad ise hakkama saavad inimesed.

Meie põhimõte

Usume, et ühiskond võib end ise ümber kujundada nii, et ei jää enam abivajajaid ja vajadus heategevuseks kaob. Lapse kasvukeskkond määrab suuresti tema tulevikuväljavaated, mistõttu on meie tegevuse keskmes ennetustöö – tegutseme selle nimel, et luua last ja noort toetav ja arendav keskkond. Lapsed ja noored, kes kasvadvad turvaliselt, keda ümbritseb hooliv ja püsiv sotsiaalne võrgustik, saavad täiskasvanuna ise hakkama ja oskavad aidata teisi.

Meie tegevus aitab kavada lapsel tubliks inimeseks. Eriline tähelepanu kuulub majanduslikesse raskustessesattunud lastega peredele, lasterikastele peredele ja vanemliku hoolitsuseta lastele.

Dharma tugikeskused

Kontaktisik: Kai Räisa

e-post: hoolekoda@hot.ee

Kontaktisik: Helika Sõber

e-post: jogeva.tugikeskus@gmail.com

Koduleht: www.tugikeskus.com

Kontaktisik: Eneken Savi

e-post: eneken@sesok.ee

Koduleht: www.sesok.ee

Kontaktisik: Kaie Tamm

e-post: kaietamm@hot.ee

Koduleht: www.tlku.ee

Kontaktisik: Virgo Kaar

e-post: virgo@kaar.ee

Koduleht: www.teemekoos.com

Kontaktisik: Epp Johani

e-post: eppjohani@gmail.com

Koduleht: www.mtuteeme.com

Kontaktisik: Sirje Rüütel

e-post: saunja@gmail.com

Kontaktisik: Pille Sõrmus

e-post: pille.sormus@gmail.com

Koduleht: hot.ee/arengukeskkond

"Ma armastan aidata"

Lastega peresid saad toetada Swedbanki annetuskeskkonnas “Ma armastan aidata”, annetades raha või preemiapunkte.

“Ma armastan aidata” annetuskeskkona lõid 2008. aastal Swedbank ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga edendada Eesti annetuskultuuri ning pöörata annetajate tähelepanu erinevatele valdkondadele, millega Eesti heategevuslikud organisatsioonid tegelevad. Annetuskeskkonnas saavad organisatsioonid tutvustada oma tegevust ning Swedbanki klinedid neid raha- ja preemiapunktiannetustega toetada.

0
  0
  Annetuskorv
  Teie korv on tühiNaase annetuslehele